”Rødder i Rønde” er et projekt, der arbejder for at gøre den nære og lokale historie interessant og relevant for unge mellem 13 og 14 år. Med udgangspunkt i de unges egne rødder, arbejdes der med hvad historien betyder for, hvordan mennesker lever og opfatter verden i 2022.

Projektet udvikles og gennemføres som et samarbejde mellem Nationalpark Mols Bjerge og Filmefterskolen i Ebeltoft.

Rødder er rettet mod unge i 7. Klasse på lokale skoler der skal arbejde med, hvad det betyder for mennesker at have en historie, der knytter sig til et bestemt sted og hvad det omvendt betyder for mennesker, der af nød eller lyst skal i gang med at slå rødder et nyt sted.

Forløbet omfatter en 4 dages workshop for 7. Klasse med undervisning i mundtlig fortælling, podcast og filmproduktion. Det omfatter også digital formidling af de unges arbejde samt udvikling af et workshopformat, der kan gentages og opskaleres.