Hvad er sogneprojektet?

Hvordan var det at bo i Bregnet i middelalderen? I 1800 tallet eller i 1958?
Hvad levede folk af? Hvordan boede de? Hvad døde de af og hvad troede og tænkte de om livet på egnen?
Vær med når vi kortlægger området omkring Kalø fra oldtid til nutid.

Et sogn er en betegnelse for et geografisk område som har en fælles kirke.
Betegnelsen er muligvis endnu ældre og betegnede et område som var tilknyttet den samme helligdom.
Et sogn afgrænser med andre ord et område hvor folk gennem århundreder har boet, arbejdet, bedt til Gud – eller guderne, har giftet sig, fået børn osv og det er derfor en naturlig ramme når man skal undersøge et områdes historie.
Sammen med Museum Østjylland arbejder Nationalpark Mols Bjerge med at sætte fokus på områdets kulturmiljøer. Bregnet sogn er udvalgt som undersøgelsesområde til sogneprojektet fordi det er fyldt med vidnesbyrd om, at mennesker til alle tider har ment, at det var et godt sted at bo.
Det er formålet med projektet gennem forskellige aktiviteter at samle informationer og vidnesbyrd til et tidspuslespil der på sigt skal give et billede af livet på egnen og en forståelse af hvordan det har udviklet sig gennem tiden.

De første brikker er lagt
I sommeren 2021 gravede Museum Østjyllands arkæologer efter den landsby som har lagt navn til sognet og kirken. Udgravningerne viste, at der på markerne omkring Bregnet Kirke lå en stor landsby, der har forsynet Kalø Slot. I løbet af efteråret 2022 skal flere aktiviteter bidrage til mere viden om ikke bare den forsvundne middelalder-landsby men også om andre emner der kan lægge flere brikker til puslespillet.

Du kan være med
Sogneprojektet er et tidspuslespil og vi har brug for din hjælp til at lægge brikkerne undervejs.
Du kan se mere om projektet og kan læse om de mange forskellige måder, du kan være med her på sitet.