Med opbakning fra det daværende Dansk Skolemuseum, senere Danmarks Pædagogiske Bibliotek, satte Grosserer S. Trøst-Hansen i 1917 et arbejde i gang, som skulle dokumentere samtlige sogne i Danmark, både hvad angik kirker og skoler og respektive ansatte, daværende og tidligere, kaldet: Danmarks Kirker og Skoler.
Dette arbejde blev dog aldrig fuldendt, men af de 856 sognekort ud af populationen på de godt 2.000 sogne som blev fuldført findes også et der dækker Bregnet.
Taget som en helhed giver sognekortene et vue over den danske landsbyskole i årene op til 1937-loven. Ikke så meget af livet i skolen, men af skolebygningerne og lærerne.
Indtil loven om folkeskolen kom til havde man haft en landsbyordnet og købstadsordnet skole, hvorfor børn fra landdistrikterne ikke havde adgang til mellemskolen.
Loven lagde derfor op til en opbygning af centralskoler i landdistrikterne med henblik på at dæmme op for denne ulighed, for at styrke landsbyskolernes faglige undervisning.
Se sognekortet fra Bregnet der er digitaliseret af Århus Universitet her: